Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 273 Södra Gottsunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
273 Södra Gottsunda 1026 23,6% 38,1% 24,9% 13,5% 8,2% 44,9% 55,1% 0,7% 4,1%
Summa 1026 23,6% 38,1% 24,9% 13,5% 8,2% 44,9% 55,1% 0,7% 4,1%

http://www.val.se