Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 275 Norra Sunnersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
275 Norra Sunnersta 884 30,0% 32,0% 19,6% 18,4% 14,7% 48,2% 51,8% 0,6% 2,9%
Summa 884 30,0% 32,0% 19,6% 18,4% 14,7% 48,2% 51,8% 0,6% 2,9%

http://www.val.se