Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 302 Östra Björklinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
302 Östra Björklinge 1250 20,7% 37,9% 21,4% 20,0% 10,7% 48,2% 51,8% 0,1% 0,7%
Summa 1250 20,7% 37,9% 21,4% 20,0% 10,7% 48,2% 51,8% 0,1% 0,7%

http://www.val.se