Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 321 Storvreta-Lyckebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
321 Storvreta-Lyckebo 1192 19,5% 46,1% 22,2% 12,2% 11,9% 48,0% 52,0% 0,8% 2,2%
Summa 1192 19,5% 46,1% 22,2% 12,2% 11,9% 48,0% 52,0% 0,8% 2,2%

http://www.val.se