Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 323 Norra Storvreta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
323 Norra Storvreta 1129 16,7% 41,3% 20,7% 21,3% 9,8% 48,4% 51,6% 0,6% 1,0%
Summa 1129 16,7% 41,3% 20,7% 21,3% 9,8% 48,4% 51,6% 0,6% 1,0%

http://www.val.se