Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 325 Storvretabygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
325 Storvretabygden 746 16,5% 37,3% 26,5% 19,7% 7,5% 53,1% 46,9% 0,4% 0,9%
Summa 746 16,5% 37,3% 26,5% 19,7% 7,5% 53,1% 46,9% 0,4% 0,9%

http://www.val.se