Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 341 Börje

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
341 Börje 708 16,2% 39,0% 28,4% 16,4% 8,2% 51,7% 48,3% 0,4% 0,6%
Summa 708 16,2% 39,0% 28,4% 16,4% 8,2% 51,7% 48,3% 0,4% 0,6%

http://www.val.se