Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 342 Lövstalöt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
342 Lövstalöt 1323 13,6% 43,2% 20,3% 22,9% 7,3% 51,2% 48,8% 0,3% 0,8%
Summa 1323 13,6% 43,2% 20,3% 22,9% 7,3% 51,2% 48,8% 0,3% 0,8%

http://www.val.se