Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 344 Bälinge tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
344 Bälinge tätort 1123 12,7% 42,3% 18,4% 26,5% 8,8% 48,4% 51,6% 0,4% 1,6%
Summa 1123 12,7% 42,3% 18,4% 26,5% 8,8% 48,4% 51,6% 0,4% 1,6%

http://www.val.se