Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 345 Bälinge glesbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
345 Bälinge glesbygd 865 12,8% 40,3% 24,4% 22,4% 8,1% 50,5% 49,5%   1,8%
Summa 865 12,8% 40,3% 24,4% 22,4% 8,1% 50,5% 49,5% 1,8%

http://www.val.se