Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 346 Skuttunge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
346 Skuttunge 766 20,4% 38,9% 23,4% 17,4% 9,5% 52,2% 47,8%   0,8%
Summa 766 20,4% 38,9% 23,4% 17,4% 9,5% 52,2% 47,8% 0,8%

http://www.val.se