Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 362 Södra Rasbobygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
362 Södra Rasbobygden 777 16,3% 39,1% 27,2% 17,4% 7,9% 52,8% 47,2% 0,9% 2,1%
Summa 777 16,3% 39,1% 27,2% 17,4% 7,9% 52,8% 47,2% 0,9% 2,1%

http://www.val.se