Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 365 Stavby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
365 Stavby 588 15,5% 36,6% 24,3% 23,6% 8,2% 50,5% 49,5% 0,5% 1,0%
Summa 588 15,5% 36,6% 24,3% 23,6% 8,2% 50,5% 49,5% 0,5% 1,0%

http://www.val.se