Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 366 Tuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
366 Tuna 692 17,3% 27,7% 31,4% 23,6% 6,8% 51,3% 48,7% 0,4% 1,0%
Summa 692 17,3% 27,7% 31,4% 23,6% 6,8% 51,3% 48,7% 0,4% 1,0%

http://www.val.se