Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 381 Danmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
381 Danmark 709 15,0% 41,9% 24,4% 18,8% 8,7% 51,9% 48,1% 0,7% 1,4%
Summa 709 15,0% 41,9% 24,4% 18,8% 8,7% 51,9% 48,1% 0,7% 1,4%

http://www.val.se