Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 385 Almunge tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
385 Almunge tätort 626 17,7% 32,1% 20,3% 29,9% 9,1% 48,9% 51,1% 0,6% 1,8%
Summa 626 17,7% 32,1% 20,3% 29,9% 9,1% 48,9% 51,1% 0,6% 1,8%

http://www.val.se