Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 402 Dalby-Uppsala-Näs-Västeråker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
402 Dalby-Uppsala-Näs-Västeråker 1191 15,8% 34,5% 26,4% 23,3% 7,2% 51,4% 48,6% 0,8% 1,2%
Summa 1191 15,8% 34,5% 26,4% 23,3% 7,2% 51,4% 48,6% 0,8% 1,2%

http://www.val.se