Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 404 Vänge tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
404 Vänge tätort 931 16,3% 38,7% 21,9% 23,1% 7,9% 47,8% 52,2% 0,5% 2,0%
Summa 931 16,3% 38,7% 21,9% 23,1% 7,9% 47,8% 52,2% 0,5% 2,0%

http://www.val.se