Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 405 Vängebygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
405 Vängebygden 825 17,2% 41,1% 22,4% 19,3% 8,6% 50,7% 49,3% 1,2% 0,7%
Summa 825 17,2% 41,1% 22,4% 19,3% 8,6% 50,7% 49,3% 1,2% 0,7%

http://www.val.se