Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Munksundet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Munksundet 1735 17,1% 34,8% 19,4% 28,7% 9,3% 48,8% 51,2% 0,2% 1,0%
Summa 1735 17,1% 34,8% 19,4% 28,7% 9,3% 48,8% 51,2% 0,2% 1,0%

http://www.val.se