Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bergvreten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bergvreten 1243 22,0% 39,8% 20,3% 17,9% 10,1% 50,8% 49,2% 0,8% 0,6%
Summa 1243 22,0% 39,8% 20,3% 17,9% 10,1% 50,8% 49,2% 0,8% 0,6%

http://www.val.se