Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fanna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fanna 1323 21,5% 35,9% 19,7% 22,9% 10,2% 50,4% 49,6% 0,5% 0,6%
Summa 1323 21,5% 35,9% 19,7% 22,9% 10,2% 50,4% 49,6% 0,5% 0,6%

http://www.val.se