Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västerleden N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerleden N 1319 26,4% 29,7% 19,9% 24,0% 10,6% 51,2% 48,8% 0,8% 2,2%
Summa 1319 26,4% 29,7% 19,9% 24,0% 10,6% 51,2% 48,8% 0,8% 2,2%

http://www.val.se