Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hummelsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hummelsta 1403 17,6% 35,2% 24,7% 22,5% 8,1% 50,9% 49,1% 0,6% 1,1%
Summa 1403 17,6% 35,2% 24,7% 22,5% 8,1% 50,9% 49,1% 0,6% 1,1%

http://www.val.se