Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lillkyrka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lillkyrka 1739 12,8% 28,9% 31,9% 26,5% 6,8% 50,8% 49,2% 0,4% 1,7%
Summa 1739 12,8% 28,9% 31,9% 26,5% 6,8% 50,8% 49,2% 0,4% 1,7%

http://www.val.se