Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skolsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skolsta 1218 14,5% 34,0% 29,6% 21,8% 7,1% 51,2% 48,8% 1,1% 1,3%
Summa 1218 14,5% 34,0% 29,6% 21,8% 7,1% 51,2% 48,8% 1,1% 1,3%

http://www.val.se