Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örsundsbro Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örsundsbro Ö 1513 15,1% 33,8% 29,1% 21,9% 7,9% 49,8% 50,2% 0,5% 1,1%
Summa 1513 15,1% 33,8% 29,1% 21,9% 7,9% 49,8% 50,2% 0,5% 1,1%

http://www.val.se