Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Torstuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Torstuna 1292 16,3% 28,7% 30,4% 24,6% 6,0% 50,9% 49,1% 0,3% 0,8%
Summa 1292 16,3% 28,7% 30,4% 24,6% 6,0% 50,9% 49,1% 0,3% 0,8%

http://www.val.se