Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östhammars centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östhammars centrum 1136 19,1% 19,4% 19,8% 41,7% 6,8% 45,3% 54,7% 0,1% 1,6%
Summa 1136 19,1% 19,4% 19,8% 41,7% 6,8% 45,3% 54,7% 0,1% 1,6%

http://www.val.se