Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kristinelund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kristinelund 1554 20,1% 29,7% 25,6% 24,6% 8,0% 50,1% 49,9% 0,1% 1,2%
Summa 1554 20,1% 29,7% 25,6% 24,6% 8,0% 50,1% 49,9% 0,1% 1,2%

http://www.val.se