Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrskedika-Valö-Forsmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrskedika-Valö-Forsmark 1131 15,1% 24,8% 30,9% 29,2% 7,5% 53,6% 46,4% 0,3% 0,7%
Summa 1131 15,1% 24,8% 30,9% 29,2% 7,5% 53,6% 46,4% 0,3% 0,7%

http://www.val.se