Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Öregrund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Öregrund 1566 13,5% 23,9% 25,9% 36,7% 6,8% 51,0% 49,0% 0,3% 0,9%
Summa 1566 13,5% 23,9% 25,9% 36,7% 6,8% 51,0% 49,0% 0,3% 0,9%

http://www.val.se