Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Söderön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Söderön 514 11,1% 18,9% 34,0% 36,0% 5,4% 53,3% 46,7%   1,6%
Summa 514 11,1% 18,9% 34,0% 36,0% 5,4% 53,3% 46,7% 1,6%

http://www.val.se