Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Alunda-Ekeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alunda-Ekeby 1574 16,3% 29,5% 30,4% 23,7% 7,6% 52,8% 47,2% 0,3% 0,6%
Summa 1574 16,3% 29,5% 30,4% 23,7% 7,6% 52,8% 47,2% 0,3% 0,6%

http://www.val.se