Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gimo, Hökhuvud-Vattensta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gimo, Hökhuvud-Vattensta 1288 16,8% 27,1% 26,0% 30,0% 9,2% 51,8% 48,2% 0,9% 0,5%
Summa 1288 16,8% 27,1% 26,0% 30,0% 9,2% 51,8% 48,2% 0,9% 0,5%

http://www.val.se