Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Österbybruk, Dannemora-Film

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Österbybruk, Dannemora-Film 1546 19,1% 28,1% 24,9% 27,9% 8,7% 52,1% 47,9% 0,7% 1,1%
Summa 1546 19,1% 28,1% 24,9% 27,9% 8,7% 52,1% 47,9% 0,7% 1,1%

http://www.val.se