Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1291 17,7% 27,7% 21,8% 32,8% 8,4% 46,7% 53,3% 0,4% 1,9%
Summa 1291 17,7% 27,7% 21,8% 32,8% 8,4% 46,7% 53,3% 0,4% 1,9%

http://www.val.se