Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sävsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sävsta 891 15,2% 21,9% 22,7% 40,3% 6,5% 48,3% 51,7% 0,6% 0,9%
Summa 891 15,2% 21,9% 22,7% 40,3% 6,5% 48,3% 51,7% 0,6% 0,9%

http://www.val.se