Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södra 1151 13,6% 27,5% 24,9% 33,9% 7,3% 52,2% 47,8% 0,3% 1,0%
Summa 1151 13,6% 27,5% 24,9% 33,9% 7,3% 52,2% 47,8% 0,3% 1,0%

http://www.val.se