Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Högsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högsjö 607 12,9% 22,7% 27,7% 36,7% 6,3% 50,6% 49,4% 0,3% 0,8%
Summa 607 12,9% 22,7% 27,7% 36,7% 6,3% 50,6% 49,4% 0,3% 0,8%

http://www.val.se