Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Österåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Österåker 598 11,7% 23,2% 31,9% 33,1% 8,5% 52,8% 47,2% 0,3% 1,2%
Summa 598 11,7% 23,2% 31,9% 33,1% 8,5% 52,8% 47,2% 0,3% 1,2%

http://www.val.se