Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Freja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Freja 1228 16,9% 33,6% 24,0% 25,5% 9,3% 48,1% 51,9% 0,8% 1,8%
Summa 1228 16,9% 33,6% 24,0% 25,5% 9,3% 48,1% 51,9% 0,8% 1,8%

http://www.val.se