Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gnesta Centralt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gnesta Centralt 1526 19,8% 27,2% 19,1% 33,9% 8,3% 45,7% 54,3% 0,7% 0,9%
Summa 1526 19,8% 27,2% 19,1% 33,9% 8,3% 45,7% 54,3% 0,7% 0,9%

http://www.val.se