Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Frönäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Frönäs 1077 16,5% 37,3% 25,7% 20,4% 8,2% 51,9% 48,1% 0,6% 0,6%
Summa 1077 16,5% 37,3% 25,7% 20,4% 8,2% 51,9% 48,1% 0,6% 0,6%

http://www.val.se