Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gåsinge-Dillnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gåsinge-Dillnäs 893 11,2% 28,8% 30,0% 30,0% 5,2% 52,0% 48,0% 1,3% 1,3%
Summa 893 11,2% 28,8% 30,0% 30,0% 5,2% 52,0% 48,0% 1,3% 1,3%

http://www.val.se