Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gryt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gryt 740 11,8% 25,0% 30,4% 32,8% 5,5% 50,9% 49,1% 1,2% 1,6%
Summa 740 11,8% 25,0% 30,4% 32,8% 5,5% 50,9% 49,1% 1,2% 1,6%

http://www.val.se