Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oppeby gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oppeby gård 787 14,1% 16,3% 16,8% 52,9% 4,7% 43,5% 56,5% 0,6% 0,6%
Summa 787 14,1% 16,3% 16,8% 52,9% 4,7% 43,5% 56,5% 0,6% 0,6%

http://www.val.se