Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oppeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oppeby 1335 17,5% 23,1% 24,3% 35,2% 7,9% 48,3% 51,7% 0,4% 0,9%
Summa 1335 17,5% 23,1% 24,3% 35,2% 7,9% 48,3% 51,7% 0,4% 0,9%

http://www.val.se