Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Alla Helgona

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alla Helgona 2047 21,6% 27,3% 20,2% 30,9% 7,5% 48,4% 51,6% 0,3% 3,4%
Summa 2047 21,6% 27,3% 20,2% 30,9% 7,5% 48,4% 51,6% 0,3% 3,4%

http://www.val.se