Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Brandkärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Brandkärr 849 17,0% 17,1% 17,4% 48,5% 4,6% 43,1% 56,9% 0,2% 3,3%
Summa 849 17,0% 17,1% 17,4% 48,5% 4,6% 43,1% 56,9% 0,2% 3,3%

http://www.val.se